ExxonMobil

ExxonMobil houdt zich bezig met winning, verkoop en distributie van aardolie en aardgas, daarnaast raffinage en productie van grondstoffen voor de chemische industrie. ExxonMobil staat als producent aan de top. 

Wereldwijd is ExxonMobil uitgegroeid tot een organisatie bestaande uit 84.000 medewerkers, die in 2011 een winst genereerde van 41.1 miljard dollar. In de Benelux heeft ExxonMobil verschillende vestigingen, waaronder twee raffinaderijen, verschillende petrochemische fabrieken, een R&D- centrum, een smeeroliemengfabriek, het Benelux hoofdkantoor in Breda en het regionaal hoofdkantoor in Brussel.

Als commerciële organisatie is ExxonMobil sterk resultaat gedreven. Maar de manier waarop een resultaat wordt behaald is minstens zo belangrijk als dat resultaat zelf. Wij doen ons werk, veilig en integer, met naleving van alle wetten en processen en met respect voor elkaar. Resultaten behaal je nooit alleen. Samenwerking is essentieel, waar je ook kijkt in de organisatie.

In alles wat wij doen willen we wereldleider zijn. Wij zoeken daarom hoogopgeleide medewerkers die sterk analytisch zijn aangelegd. Die goed in teams kunnen werken en openstaan voor continue verandering en ontwikkeling. We willen medewerkers die voor hun mening uitkomen. Die het vermogen hebben om processen op een gestructureerde manier te verbeteren. Daarom zoeken we naar de beste kandidaten. De werkomgeving bij ExxonMobil is stimulerend doordat je samenwerkt met de best denkbare talenten. Om de beste te blijven, staan er diverse opleidingen en trainingen ter beschikking. ExxonMobil heeft deze ondergebracht in vier trajecten: ‘training on the job’, ‘vaardigheid’, ‘vakinhoudelijk’ en ‘leiderschap’.

Het management begeleidt een medewerker intensief bij het carrière maken en is verantwoordelijk voor het opstellen van carrièreplannen. Hoe ver jouw carrière rijkt, is mede afhankelijk van jouw potentieel.

ExxonMobil kenmerkt zich als een informele organisatie waar de deuren altijd open staan. Iedereen is benaderbaar. Al onze beslissingen onderbouwen we met feiten, cijfers en gegevens. We kijken daarbij naar succesvolle projecten uit het verleden: de zogenaamde ‘best practice’. Die proberen we wereldwijd uit te rollen. Vanuit de best practice willen we steeds verder verbeteren. Daar hebben we jouw talent bij nodig.

Contact

076 529 1316    –    bnlrecruitment@exxonmobil.com    –    http://www.exxonmobil.nl/careers